Κουρμπαδόρος 5/8
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0153
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal


Εργαλείο κουρμπαρίσματος χαλκοσωλήνων.