Κουρμπαδόρος 5/16
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0156
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal