Κουρμπαδόρος 3/4
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0154
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal