Κουρμπαδόρος 1/2
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0152
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal


Εργαλείο κουρμπαρίσματος χαλκοσωλήνων.