Κεφαλή Εκχειλωτικού 1 3/8
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0067
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων