Ελατήριο Κάμψης Σωλήνων 5/8
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0164
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal