Ελατήριο Κάμψης Σωλήνων 5/16
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0161
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal