Ελατήριο Κάμψης Σωλήνων 3/8
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0162
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal