Ελατήριο Κάμψης Σωλήνων 1/4
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0160
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal


Εργαλείο κουρμπαρίσματος χαλκοσωλήνων.