Ελατήριο Κάμψης Σωλήνων 1/2
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0163
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal