Εκχειλωτικό εργαλείο FC-195 Imperial
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0010
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
NEW