Εκχειλωτικό εργαλείο 808Α
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0022
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
NEW


Εργαλείο εκχείλωσης χαλκοσωλήνων με έκκεντρο κώνο και καστάνια . Διάμετροι εκχείλωσης : 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 & 3/4" O.D.