Εκχειλωτικό εργαλείο 203
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0011
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
NEW


Εκχειλωτικό εργαλείο για χαλκοσωλήνες μεγάλης διαμέτρου. Σωλήνες : 5/8, 3/4, 7/8 & 1-1/8¨O.D.