Ελαστικός Τριχοειδής Σωλήνας για Πρεσοστάτη Χ012
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0074
Κατηγορία:
Εξοπλισμός