Δεματικά tie-wraps
Κωδικός προϊόντος:
ΔΕΜ/0001 200mm
ΔΕΜ/0002 250mm
ΔΕΜ/0005 300mm
ΔΕΜ/0010 370mm
Κατηγορία:
Εξοπλισμός