Σύνδεσμος 5/8 Maflow L.P & Πλήρωση R-134A Ακροφύσιο
Κωδικός προϊόντος:
mafz/0022
3GNZ008
Κατηγορία:
Άκρα Σύνδεσης