Σύνδεσμος 13/32 Maflow H.P & Πλήρωση R-134A Ακροφύσιο
Κωδικός προϊόντος:
mafz/0020
3GNZ006
Κατηγορία:
Άκρα Σύνδεσης