Σύνδεσμος 1/2 Maflow L.P & Πλήρωση R-134A Ακροφύσιο
Κωδικός προϊόντος:
mafz/0021
3GNZ007
Κατηγορία:
Άκρα Σύνδεσης