Σύνδεσμος 1/2 Maflow H.P & Πλήρωση R-134A Ακροφύσιο
Κωδικός προϊόντος:
mafz/0023
3GNZ011
Κατηγορία:
Άκρα Σύνδεσης