Όργανο Ελέγχου IC/IC-Plus 915 Eliwell
Κωδικός προϊόντος:
ΘΕΡ/0701 PT100 12V
ΘΕΡ/0708 NTC/PTC 230V
Κατηγορία:
Σειρά IC PLUS
Τύπος προϊόντος:
NEW