Όργανο Ελέγχου IC/IC-Plus-902 Eliwell
Κωδικός προϊόντος:
ΘΕΡ/0705 PT100 12V
ΘΕΡ/0707 PTC/NTC 12/24V
Κατηγορία:
Σειρά IC PLUS
Τύπος προϊόντος:
NEW