Πυκνωτής μηχανήματος ZX Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0621
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών