Πρεσοστάτης PS4-W1 για ZX Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0607
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών