Θερμικό κατάθλιψης ZX Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0633
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών