Ηλεκτρονική Πλακέτα για ZXL Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0656
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών