Ηλεκτρονική Πλακέτα για ZXD Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0651
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών