Ηλεκτρονική Πλακέτα για ZX Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0649
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών