Δείκτες Λαδιού Ημίκλειστων Συμπιεστών Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΕΞΑ/0136
Κατηγορία:
Εξαρτήματα συμπιεστών