Ρακόρ ακροφυσίου Τριχοειδούς Πρεσοστάτη ευθείας Parker
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0083
Κατηγορία:
Διάφορα