Μοτέρ MVG4 Νέου Τύπου Friga Bohn /Elco για Στοιχείο MUC-LUC
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0157
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
Universal