Μοτέρ MVG 82MF(Στοιχείου MRE) Friga Bohn
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0139
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών