Καλωδίωση με αντιστάσεις για διπλή φόρμουλα 12V
Κωδικός προϊόντος:
ΑΥΤ/5554
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών