Ανεμιστήρας R2Ε225BD9209 φυγοκεντρικός Ebm
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/9004
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών