Ψυκτικό Υγρό R-452Α
Κωδικός προϊόντος:
ΨΥΚ/0064
Κατηγορία:
Ψυκτικά υγρά