Ψυκτικό Υγρό R-449A
Κωδικός προϊόντος:
ΨΥΚ/0052
Κατηγορία:
Ψυκτικά υγρά