Ψυκτικό Υγρό R-417A
Κωδικός προϊόντος:
ΨΥΚ/0061
Κατηγορία:
Ψυκτικά υγρά
Τύπος προϊόντος:
Universal