Ψυκτικό Υγρό R-407F
Κωδικός προϊόντος:
ΨΥΚ/0063
Κατηγορία:
Ψυκτικά υγρά