Ψυκτικό Υγρό R-407C
Κωδικός προϊόντος:
ΨΥΚ/0056
Κατηγορία:
Ψυκτικά υγρά
Τύπος προϊόντος:
Universal