Ψυκτικό Υγρό R-1234
Κωδικός προϊόντος:
ΨΥΚ/0057
Κατηγορία:
Ψυκτικά υγρά
Τύπος προϊόντος:
NEW