Χαλκοσωλήνα Ελληνική 7/8
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0066
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
NEW