Χαλκοσωλήνα Ελληνική 5/8
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0042
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
Universal