Χαλκοσωλήνα Ελληνική 5/16
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0036
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
NEW