Χαλκοσωλήνα Ελληνική 3/8
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0038
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
Universal