Χαλκοσωλήνα Ελληνική 3/4
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0044
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
Universal