Χαλκοσωλήνα Ελληνική 1/4
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0034
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
Universal