Χαλκοσωλήνα Ελληνική 1/2
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0040
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες
Τύπος προϊόντος:
NEW