Τριχοειδής Σωλήνας
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0070
Κατηγορία:
Χαλκοσωλήνες