Ανταλ/κή σωλήνα για Kit Εσωτερικού Καθαρισμού Ψυκτικής Εγκατάστ.
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0639
Κατηγορία:
Υγρά καθαρισμού
Τύπος προϊόντος:
Universal