Ταινία μονωτική χωρίς κόλλα
Κωδικός προϊόντος:
ΜΟΝ/0105
Κατηγορία:
Μονώσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal