Ταινία μονωτική με κόλλα
Κωδικός προϊόντος:
ΜΟΝ/0104
Κατηγορία:
Μονώσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal